Ihmisillä on innostusta ja luovuutta, mutta ovatko ne käytössä työssä?

Muuttuva työelämä tarvitsee työstään innostuvia, luovia ja innovatiivisia ihmisiä.  Mutta olemmeko tehneet kaikkemme luodaksemme innostumiselle otollista ilmapiiriä työelämässä. Tiedämmekö työssä, millaisista asioista kukin työntekijä on kiinnostunut ja mikä saa hänet innostumaan. Ja mitä se edellyttää johtamiselta ja työyhteisöltä. Ihminen on luonnostaan innostuva oppija.   Jokainen meistä on ollut joskus lapsi, luontainen kokeilija ja innostunut oppija.…

Ihmisten johtaminen perustuu aina jonkinlaiseen ihmiskäsitykseen

Nykypäivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteet ovat ihmisten johtamisessa. Miten saada ihmiset toimimaan yhteisen suunnan mukaan tavoitteelisesti ja työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa innostuneina luovasti ja innovatiivisesti, mutta myös tehokkaasti ja hyvää tulosta tuottaen. Miten se tehdään? Ihmisten johtamisen keinot eivät löydy ”temppuvalikoimasta”, josta voisi käydä nappaamassa keinon toimia kulloisissakin tilanteissa oikein ja rakentavasti. Ihmiset eivät ole…

Luottamus on avain hyvän asiakaskokemuksen syntymiseen

Asiakkaan hyvät tai huonot kokemukset antavat tietoa niin onnistumisista kuin kehitettävistä asioista yritykselle / organisaatiolle.  Siksi johdon kannattaa kiinnostua niistä. Millainen arvo asiakkaiden kokemuksille ja palautteille annetaan, kertoo asiakkaisiin suhtautumisesta. Pääsin tarkkailemaan ja kokemaan omakohtaisesti suomalaisen terveydenhuollon toimivuutta, kun itselleni sattui tapaturma. Ja niin kuin useimmiten tällaisessa tilanteessa käy, kaikki tapahtui yllättäen ja täysin sopimattomaan…

Onko muuttuva työ ja uuden oppiminen mahdollisuus vai taakka ?

Moni nuori aloittaa syksyllä opiskelunsa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa.  Mikä ihana oikeus, jos nuori on saanut haluamansa opiskelupaikan alalle, joka kiinnostaa. Nuorilla on toiveita ja unelmia. Heistä huokuu innostus ja kihelmöivä jännitys. Halu saada lisää tietoa ja oppia uutta. Nuoret suunnittelevat mielessään tulevaisuuden työpaikkaa, mitä he haluavat tehdä ja miten muuttaa maailmaa. Heitä ei ole…

Yhdessä voimme saavuttaa työelämässä enemmän kuin yksin

Vanhan maailman opeilla ei pärjätä tulevaisuuden työelämässä, jos aikomuksena on edistää uudistumista ja menestystä. Hyvää tulevaisuutta ja uudenlaista työkulttuuria voi rakentaa vasta sitten, kun lakataan muistelemasta eilispäivän ikäviä asioita. Niistä on päästettävä irti, että voidaan luoda jotain uutta.  Myös vahvuudet on arvioitava uudelleen. Ovatko vahvuudet enää tänä päivänä tai tulevaisuudessa valideja vai tarvitseeko niitäkin päivittää.…

Miten kohtaamme ihmisten moninaisuutta työelämässä?

Kirjoittaessani tätä blogia uusi eduskunta on aloittanut työnsä. Nyt eduskunta on moninaisempi kuin koskaan ennen. On paljon uusia edustajia, naisia lähes puolet ja ikärakenne nuortunut. Kansanedustajat tulevat erilaisista taustoista tuoden mukanaan monenlaista osaamista ja kokemusta. He ovat moninaisia myös mielipiteiltään ja näkemyksiltään. Vaikka kansanedustajat saavat mandaatin äänestäjiltään, he eivät voi hoitaa työtään eduskunnassa ajaen vain…

Kiitollisuus jo saavutetusta antaa voimaa jatkaa kehittämistä

Lukiessani Työolobarometri 2018 ennnakkotietoja päätin poimia raportista ensin niitä asioita, jotka työelämässä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Raportti on Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisu. Työolokyselyyn osallistui 1 650 palkansaajaa ja tuloksia voidaan luotettavasti yleistää koskemaan kaikkia työssä olevia palkansaajia.  Poimin raportista muutamia tuloksia. Suurin osa vastaajista (68%) uskoi työllisyystilanteen säilyvän ennallaan. Palkansaajat näkevät oman työllisyystilanteensa myönteisemmin kuin pitkään aikaan.…

Luottamus lisää uskallusta tuoda ideoita ja olla myös eri mieltä

Olin 11-vuotias koululainen, kun abiturientit tulivat yllättäen luokkaan laulaen ja heitellen karkkeja. Heidän poistuttuaan opettaja kysyi: ”Kuka tykkää penkinpainajaisista?” Minä vastasin, että tämä on hauskaa. Opettaja ei silmin nähden pitänyt mielipiteestäni, vaan vihastui ja hermostui vastauksestani. Hänen mielestään tällaiset päivät olisi pitänyt kieltää koulussa. Tämän jälkeen kukaan muu ei kertonut mielipidettään. Kaduin innokasta vastaamistani jäätyäni…

Ennakoiva johtamisen kehittäminen on kannattavampaa kuin korjaaminen jälkikäteen

Työelämää ja johtamista kannattaa kehittää mieluummin ennakkoon hyväksi kuin korjata huonon  johtamisen jälkiä ja tappioita. Monet yritykset ja organisaatiot ovat sen jo oivaltaneet, mutta osa luottaa edelleenkin vanhojen johtamismallien voimaan. Tutkimuksista nousee esiin, mikä merkitys hyvällä johtamisella on ja mikä tarve johtamisen kehittämiseen on yrityksissä ja organisaatioissa. Hyvä johtaminen kannattaa. Tuore Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2019-tutkimus osoitti, että…

Työyhteisön ilmapiiriä rakennetaan puheilla ja tunteilla

Ilmapiiri työyhteisössä on juuri sellainen, millaiseksi me sen rakennamme. Esimiehellä on tottakai suuri vaikutus ilmapiiriin, mutta jokaisella on myös vastuu omasta käyttäytymisestään. Sitä ei voi siirtää muille. Mitä sinä toit tänään työyhteisöösi? Miten kohtasit ihmiset ja mitä annoit heille? Mistä asiakkaat, työkaverit tai esimies muistavat sinut tänään?   Tällaisia kysymyksiä on joskus hyvä tehdä itselle…

Henkilöstö – Yrityksen voimavara vai resurssi

Jokainen yritys tarvitsee hyviä työntekijöitä onnistuakseen toteuttamaan päämääräänsä, mutta työntekijöiden palkkaaminen luonnollisesti myös maksaa. Henkilöstöä voi tarkastella sekä yrityksen onnistumisen mahdollistajana että yrityksen kulueränä.  Molemmista puhutaan, mutta usein eri yhteyksissä.  Luulenpa, että jokainen toimitusjohtaja ymmärtää hyvien työntekijöiden arvon yritykselle. Silti yrityksen pitäminen kannattavana vaatii myös kulujen pitämistä aisoissa. Henkilöstöresurssit ovat usein yrityksen suurin menoerä.  Näiden…

Ohjaako asiakkaan paras johtamista ja työntekemistä?

Yritykset ja organisaatiot ovat olemassa asiakkaita varten. Asiakkaat tarvitsevat, ostavat ja käyttävät tuotteita tai palveluita. Ilman heitä ei tarvita yritystäkään. Ja vaikka yritys tarjoaisi palveluja toiselle yritykselle, ihmiset ovat päätöksentekijöinä ja vastaanottajina. Työ kulkee vielä pääosin ihmiseltä ihmiselle.  Teknologiakaan ei poista ihmistä.  Automaattinen palvelu toteutuu hyvänä silloin, kun sen tekijöinä ovat asiakkaasta välittäneet työntekijät. Asiakas on päätarkoitus,…

Kohtaa muutoksia myönteisesti – Kasvata muutoskyvykkyyttä

Suurin osa työikäisistä saa tai joutuu kohtaamaan työelämän suurta muutosta. Se koskee niin työtehtäviä, työntekemisen tapoja, johtamista kuin organisaatiokulttuuria. Samaan aikaan voi olla monta muutosta meneillään ja muutosvauhti on nopeaa. Jokainen joutuu pohtimaan omaa muutospolkuaan. Ja vaikka  työpaikalla elettäisiin vielä niin kuin ennen, kaikkien kannattaa lisätä omaa joustavuuttaan ja muutoskyvykkyyttään. Muutoksia tulee jossain vaiheessa väistämättä. Muutos työssä koskettaa ihmistä aina…

Valtaa vai arvovaltaa – jaettua valtaa vai vallattomuutta

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen sanoi 25.11.2018 Helsingin Sanomien haastattelussa: ”Esimiehistä on tullut lepsuja. Valta on liukunut henkilöstölle, koska henkilöstö pystyy käyttämään sellaisia menetelmiä, että he joko nostavat metelin julkisuuteen tai jäävät sairauslomalle. Esimiehet ovat tulleet hirveän varovaisiksi.” Järvisen mielestä esimiehet ovat menettäneet auktoriteettiasemansa.  Minua jäi mietityttämään kokeneen ja arvostetun valmentajan nykyjohtamisen linjoista poikkeavat mielipiteet. Johtaminen kun on…

Keskustelu tyrehtyy, jos kuuntelu puuttuu

Työpaikan vuorovaikutuskulttuuri näkyy ihmisten tavassa käyttäytyä niin tiimeissä kuin koko yrityksessä. Ei tarvitse kuin seurata, miten ihmiset kohtaavat, miten katsovat, miten puhuvat ja miten kuuntelevat toisiaan ja asiakkaita. Johtajan pitäisi havahtua huomaamaan, millaista vuorovaikutus on yrityksessä ja työpaikoilla.    Edistääkö vuorovaikutus hyvää työn tekemistä, työntekijöiden hyvinvointia ja parhaan tuloksen saavuttamista.    Työt vaativat yhä enemmän…