Positiivisuus on rakentava voima myös työelämässä

Aika ajoin esiin nousee kysymys positiivisuudesta työelämässä. Mitä se on ja mitä se ei ole. Olen joutunut vastaamaan useamman kerran seuraavanlaisiin kysymyksiin vuosien aikana, kun olen puhunut positiivisuudesta. ”Pitääkö minun olla jatkuvasti hyvällä tuulella? ”Miksi pitäisi hymyillä aina?” ”Entäs ne ikävat asiat ja vaikeat tunteet. Poistetaanko ne kokonaan?” ”Täytyykö työssä olla koko ajan kivaa?” ”Eikö…

Johda itseäsi ja anna esimiehen johtaa – yhdessä kohti yhteistä päämäärää

Jokainen yrityksessä / organisaatiossa työskentelevä vaikuttaa omalla tekemisellään yhteiseen onnistumiseen. Se näkyy siinä, saako asiakas erinomaisen, keskinkertaisen vai huonon tuotteen tai palvelun. Kaikkien työ linkittyy viime kädessä yhteen päämäärään, vaikka se työtä tehdessä tuntuisi kuinka kaukaiselta.  Tuo päämäärä pitäisi olla johtavana ajatuksena kaikkien työssä.  Jokainen hoitaa oman osansa parhaiten, kun pitää lenkin kiinni yhteisessä palveluketjussa.…

Jos johtamisesta tulee rasite, pitää muuttaa johtamistapaa

Eräässä työpaikassa työntekijät sanoivat kaiken toimivan paremmin, jos esimies pysyisi poissa työpaikalta. Ryhmä koki pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti omat tehtävänsä ja kantamaan vastuuta. ”Kun esimies tulee paikalle, kaikki menee sekaisin”, he kuvailivat. ”Hän puuttuu asioihin, joita ei tunne tai tuo jotain muutoksia, jotka haittaavat työtä.” Luottamus johtajaan ja johtamisen tarkoitukseen oli kadonnut. Esimiestä pidettiin häirikkönä.  Esimiehellä oli…

Vuorovaikutustaidot lisääntyvät, jos niitä kehitetään tavoitteellisesti työpaikalla

Olin vuosia sitten erään työpaikan kokouksessa ensimmäistä kertaa. Minulla oli mahdollisuus havainnoida kokouksen kulkua ja ihmisten käyttäytymistä. Johtaja tuntui olevan verbaalisesti lahjakas ja hyvä viestijä. Suunta ja tavoitteet olivat selkeät, kun hän puhui innostuneesti työstä ja kehittämisestä. Monologi kesti pitkään. Lopuksi tarjoutui aika yhteiseen keskusteluun, mutta siihen osallistui vain yksi henkilö. Hän näytti myötäilevän esimiestä. Muut olivat…

Tunnista omat vahvuudet, mutta älä unohda kehittää itseäsi

Millainen työntekijä olet omasta mielestäsi? Miten johdat itseäsi? Entä jos sitä kysyy esimieheltä, työkavereilta tai vaikkapa asiakkailta. Vastaako heidän arvionsa samaa kuin sinun? Osaatko arvioida kriittisesti itseäsi työssä? Jokaisen on hyvä pysähtyä ajoittain tutkimaan itseään, omaa työntekemisen tapaa ja toimintaa työyhteisössä. Itsearviointi on avain omaan kehittymiseen niin työssä kuin ihmisenä. Kun uskaltaa katsoa peiliin ja…

Taitava esimies on hyvä johtaja myös työntekijöiden mielestä

Tutkimusohjelmassa selvitettiin kyselyiden avulla 3 300 ihmisen käsityksiä työpaikkansa johtamistavasta Suomessa. Esimiesten ja alaisten näkemys johtajien kyvyistä ja taidoista poikkesi toisistaan täysin. Johtajat kokivat olevansa hyviä, kun taas työntekijöistä alle puolet oli sitä mieltä. Nimenomaan modernin johtamisen taidot olivat puutteellisia  (HS 25.8.2017).   Mitä tulokset kertovat johtamisen onnistumisesta, jos esimiesten ja työntekijöiden käsitykset eroavat toisistaan näin paljon? Voiko…

Jatkuva oppiminen ja vahvuuksien hyödyntäminen auttavat selviytymään työn muutoksessa

Työelämä kehittyy nopeasti. Työntekijän koulutus ja osaaminen työhön tullessa ei riitä kovin pitkälle. Työn muutos edellyttää jatkuvaa uutta osaamista ja taitoja. Työpaikoilta ei mennä välttämättä enää jonnekin koulutukseen hakemaan lisäoppia, vaan uusia asioita pitää oppia koko ajan työtä tehdessä ja yhdessä muiden kanssa.  Vaikka yksi työntekijä olisi huippuosaaja, se ei takaa menestystä yritykselle. Tärkeää on,…