Keskustelu tyrehtyy, jos kuuntelu puuttuu

Työpaikan vuorovaikutuskulttuuri näkyy ihmisten tavassa käyttäytyä niin tiimeissä kuin koko yrityksessä. Ei tarvitse kuin seurata, miten ihmiset kohtaavat, miten katsovat, miten puhuvat ja miten kuuntelevat toisiaan ja asiakkaita.

Johtajan pitäisi havahtua huomaamaan, millaista vuorovaikutus on yrityksessä ja työpaikoilla. 

 

Edistääkö vuorovaikutus hyvää työn tekemistä, työntekijöiden hyvinvointia ja parhaan tuloksen saavuttamista.   

Työt vaativat yhä enemmän ihmisiltä taitoa toimia eri ihmisten kanssa kahden tai ryhmässä. Jokaiselta tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Sitä, että uskaltaa kertoa ajatuksia ja myös erilaisia näkemyksiä rohkeasti ryhmässä. On osattava perustella omaa näkökulmaa eikä saa pelätä erilaisten ajatusten aiheuttamaa ristiriitaa.

Paitsi puhumista ihmisiltä tarvitaan kykyä kuunnella toisten esittämiä ajatuksia. Ja myös valmiutta erilaisten ajatusten ja vaihtoehtojen pallotteluun toisten kanssa. Ilman hyvää vuorovaikutusta on vaikea kehittää työtä, luoda innovaatioita ja selviytyä rakentavasti jatkuvasti muuttuvassa työssä. 

Luottamus ja arvostus ovat hyvän vuorovaikutuksen perusta. On uskallus puhua, kyky kuunnella ja taito rakentaa yhteistä ymmärrystä. Ongelmana ei useinkaan ole se, etteikö ihmisillä olisi ajatuksia ja ideoita. Eikä edes se, etteivätkö ihmiset osaisi puhua.

Vuorovaikutus ontuu silloin, jos puuttuu arvostavia kuuntelijoita.

 

Sellaisia, jotka osoittavat aitoa kiinnostusta kuulla toisten erilaisia näkemyksiä. Erilaisuutta ja ristiriitoja voidaan hyödyntää vasta sitten, kun ensin ollaan valmiita kuuntelemaan toisia.

Hierarkisessa kulttuurissa esimiehet puhuivat ja työntekijät kuuntelivat. Vaikka johtaminen on muuttunut, hiljaa olemisen kulttuuri saattaa silti elää. Luottamuksen rakentaminen lähtee johtajista. He näyttävät esimerkkiä organisaation vuorovaikutuksesta. Kuuluuko arvostus ihan jokaiselle ja kuunnellaanko kaikkia. Tarvitseeko jonkun pelätä seurauksia, jos uskaltaa ilmaista omia näkemyksiään.

Keskustelun vähäisyys tai vain joidenkin osallistuminen on merkki esteistä, jotka vaikeuttavat avointa puhumista ja aitoa kuuntelua. 

Pelko tai turhautuminen estävät ihmisiä puhumasta ajatuksistaan työssä. Ja kenelle voisi puhua, jos kukaan ei ole valmis kuuntelemaan.

6 keinoa edistää aitoa kuuntelemista ja välttää kuuntelua estävät ”sudenkuopat”

1  Kun kuuntelet, niin kuuntele –  älä tee muuta samalla.

Läsnäolo ja keskittyminen mahdollistavat aidon kuuntelemisen. On rehellisempää sanoa, että ”juuri nyt en pysty kuuntelemaan” kuin olla kuuntelevinaan. Aina voi sopia paremman ajan keskustelulle.  Jos aikaa on minuutti tai pari, voi kuunnella sen ajan keskittyneesti ja arvostavasti. Ja tarvittaessa sopia jatkoajan.

On melko yleistä, että kohtaamme ”näytteleviä kuuntelijoita”. He jatkavat omaa työtään, kun toinen puhuu. Katse on kiinni muualla kuin puhujassa. Tai kokouksessa ihmiset näyttävät kuuntelevansa, mutta he miettivät samaan aikaan muita asioita. Tai jos kuuntelevat, pohtivat omaa vastaustaan.

Kuulluksi tuleminen syntyy läsnäolevasta, arvostavasta kuuntelemista. Näennäinen kuuntelu turhauttaa ja tärkeä asia saattaa jäädä kokonaan kuulematta.

 

2  Anna lupa puhua ja kuuntele kaikkia.   

Työn kannalta on oleellista, että kaikki tulevat toimeen keskenään. Jotta vuorovaikutus toimii, kaikkien täytyy voida ilmaista ajatuksiaan ja kysymyksiään. Kaikkien on myös pystyttävä kuuntelemaan niin työntekijöitä, esimiestä kuin asiakkaita. Työssä ei voi valita, ketä kuuntelisi mieluiten.

Jos työpaikalla vallitsee myötäilyn kulttuuri, ihmiset eivät uskalla tuoda omia ajatuksiaan esiin. He ovat tottuneet, että esimies tai joku muu ammatillisesti tai asemaltaan vahva saa sanoa ajatuksensa ja heitä kuunnellaan. Toiset jättävät sanomatta. He olettavat, ettei heidän näkemystään pidetä tärkeänä. On helpompaa myötäillä ja tulla sitä kautta hyväksytyksi kuin yrittää sanoa omia ajatuksiaan. 

Tasavertaisessa yhteisössä kaikki osallistuvat ja kaikilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.

 

3  Salli ristiriitaisia näkemyksiä ja vältä harmonian ihannoimista.

Aito kuunteleminen on sitä, että yrittää ymmärtää toisen sanomaa. On vältettävä omia tulkintoja ja keskityttävä toisen tarinaan. Samalla kun kuuntelee, ei kannata arvottaa kuulemaansa. On kysyttävä, jotta voi ymmärtää. Jos on valmis kuulemaan erilaisia ajatuksia, on oltava valmis myös kohtaamaan ristiriitaisia näkemyksiä. Dialogi on mahdollista vain, jos kuuntelee toista.

Jos työyhteisössä halutaan vain harmoniaa, erimielisyydet ja erilainen ajattelu tukahdutetaan. Rauhan ja mukavuuden ilmapiirin korostaminen saa poikkeavien näkemysten esittäjät näyttämään häiriköiltä. Jos ristiriitoja ei kohdata, ihmiset luopuvat sanomasta ajatuksiaan. Työtä on vaikea kehittää. Uudet ideat ja parhaat ratkaisut eivät löydy työssä enemmistön päätöksellä toisten jäädessä hiljaa syrjään.  Osa näkökulmista ja ideoista jää silloin hyödyntämättä.

On hyödyllistä ja kehittävää työssä, että ihmiset saavat ilmaista aidot näkemykset ja erilaisista ajatuksista voidaan keskustella.

 

4   Anna puhujalle tilaa perustella ja luovu oikeassa olemisen vaatimuksesta.

Kuunteleminen vesittyy, jos puhujalla ei ole tilaa perustella näkemystään. Kuulijan kärsivällisyys auttaa välttämään puolesta-vastaan asetelman.  Asioiden eteenpäin vieminen vaikeutuu, jos ryhdytään väittelemään, kumman ajatus on oikeampi kuin toisen. Väittelyssä tulee helposti tärkeämmäksi  selviytyä voittajana kuin yrittää ymmärtää toisen näkökulmaa ja sen tuomia mahdollisuuksia.  Se nostattaa tunteita ja vie fokuksen vääriin asioihin. 

Arvostava kuuntelu auttaa ihmistä perustelemaan esittämiään asioita. Näin näkemykset tulevat kuulluksi ja ne saadaan mukaan työn kehittämiseen. 

 

5   Hyväksy ihmisten erilaisuus ja erilainen tapa tuoda asioita esille. 

Kuuntelija tarvitsee taitoa kuunnella erilaisia ihmisiä, jotka kommunikoivat eri tavalla.  Verbaalisesti lahjakkaita on mukava kuunnella, koska heidän sanomansa on selkeää ja sujuvaa. He ovat myös aktiiviisia ilmaisemaan ajatuksiaan.  Silti myös hiljaisia ja arkoja pitää rohkaista kertomaan näkemyksistään. Ryhmässä on tärkeä kuunnella kaikkia ja antaa tilaa niin, että erilaiset persoonat löytävät tavan osallistua.

”Tyypillisessä isossa kokouksessa  3 ihmistä on äänessä 70% kokouksen puheajasta. ”    Susan Cain 

 

Näin kertoi kirjailija Susan Cain Nordic Business Forumissa.  Mikä menetys se onkaan, jos suuri joukko muita tyytyy olemaan hiljaa ja vain muutamat rohkeat vaikuttavat. Susan Cain puhui introverttien ja ekstroverttien erilaisesta tavasta ja opasti kumpiakin toimimaan toisin kuin he ovat tottuneet. Introvertteja hän kehotti ottamaan puheenvuoron heti alussa, koska muuten heidän on sitä vaikea saada. Ekstoverttien pitää sen sijaan hillitä innostustaan puhua ja antaa myös introverteille tilaa tulla mukaan keskusteluun. 

Kun ihminen on hyväksytty työyhteisössä omana itsenään,  hän uskaltaa tuoda ajatuksiaan esiin.

 

6   Ole avoin ja anna lupa tunteille.  

Hyvä kuuntelija suhtautuu empaattisesti puhujaan ja osoittaa halua ymmärtää häntä.  Olemus, ilmeet ja eleet kertovat niin puhujan kuin kuuntelijan tilasta. Tunteet välittyvät ja näkyvät.  Innostus, pelko, ärtymys, ilo, kaikenlaiset tunteet kuuluvat myös työelämään. Aivotutkija Katri Saarikiven mukaan ”Mitä enemmän joutuu tekemisiin erilaisten ihmisten kanssa, sitä helpompi on tulkita heidän toimintaansa oikein. Ärsyttävän ihmisen kohtaaminen kannattaa siis ajatella empatiatreeniksi.”

Empatia toista kohtaan vähentää negatiivista tunnekuormaa ja helpottaa yhteistyötä. Energia ei kulu tunteiden tukahduttamiseen tai takanapäin puhumiseen. 

 

Keskustelua syntyy, kun opitaan ensin kuuntelemaan. Jokainen voi oppia vuorovaikutustaitoja, jos asettaa sen tavoitteekseen.  Aina kun on ihmisten kanssa, on mahdollisuus harjoitella kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Joskus on hyvä myös reflektoida esimiehen tai työkaverin kanssa, miten vuorovaikutus onnistui.

”Paras tapa johtaa mitä tahansa tiimiä ja voittaa se puolelleen, on antaa tiimin jokaisen jäsenen ilmaista mielipiteensä.”   Risto Siilasmaa (Lainaus kirjasta Paranoidi optimisti)

 


Kirjoittaja Seija Milicevic valmentaa, sparraa, kouluttaa, coachaa ja työnohjaa johtajia ja työyhteisöjä. Ota yhteyttä.

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.