Elätkö työssä kuplassa, joka estää kehittymisen?

Helsingin entinen piispa Irja Askola kehotti eläkepuheessaan ihmisiä tutustumaan toisiinsa ja tulemaan ulos omasta kuplastaan. Neuvo sopii hyvin myös työelämään. Meistä jokainen elää varmasti jossain kuplassa. Usein ihmiset seurustelevat ja viettävät vapaa-aikaa niiden seurassa, jotka ajattelevat elämästä kohtuullisen samalla tavalla ja omaavat samat arvot. Se on helppoa ja turvallista. Tarvitsemme ryhmää, jossa voimme olla omana itsenämme vapaasti,…

Vuorovaikutustaidot lisääntyvät, jos niitä kehitetään tavoitteellisesti työpaikalla

Olin vuosia sitten erään työpaikan kokouksessa ensimmäistä kertaa. Minulla oli mahdollisuus havainnoida kokouksen kulkua ja ihmisten käyttäytymistä. Johtaja tuntui olevan verbaalisesti lahjakas ja hyvä viestijä. Suunta ja tavoitteet olivat selkeät, kun hän puhui innostuneesti työstä ja kehittämisestä. Monologi kesti pitkään. Lopuksi tarjoutui aika yhteiseen keskusteluun, mutta siihen osallistui vain yksi henkilö. Hän näytti myötäilevän esimiestä. Muut olivat…

Onnistuuko ihmisten kohtaaminen arjessa vai ryöstääkö kiire aikasi?

Kiire taitaa olla eniten käytetty sana työelämässä. Se toistuu päivittäin, joskus jopa monta kertaa. ”Ei nyt, minulla on kiire”.  ”Huh huh, kuinka on kiire”.  Ja kun kysytään toisen kuulumisia työstä, usein ensimmäinen vastaus koskee kiirettä.  Minulla on kiire ja sinulla on kiire, eikä meillä ole aikaa toistemme kohtaamiseen.    Ja vaikka kuinka päätän, että lopetan…

8 keinoa vahvistaa hyvää vuorovaikutusta työssä

Jos vuorovaikutus ”mättää” työssä, ”mättää” kaikki muukin. On sitten kysymys esimiesten ja työntekijöiden, työyhteisön jäsenten tai asiakkaiden välisistä suhteista, oleellista on, että ihmiset osaavat puhua keskenään ja kuunnella toisiaan.  Kuinka voimme kehittää henkilöjohtamista, asiakkaiden palvelua tai työyhteisöä, ellei meillä ole taitoja kohdata erilaisia ihmisiä ja tulla rakentavasti toimeen heidän  kanssaan.  Vuorovaikutus on ihmisten välisten merkitysten…

Työyhteisön moninaisuus on rikkaus, jota ei kannata jättää hyödyntämättä

Tämän päivän ja tulevaisuuden työssä tarvitaan yhä enemmän rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla, sekä luovuutta löytää uudenlaisia ratkaisuja. Lisäksi täytyy olla valmiutta kokeilla eri tapoja toimia, hypätä nopeasti muutoksiin ja sietää epävarmuutta.  Miten sitten onnistumme luomaan sellaisen kulttuurin työpaikalle?  Olisiko nyt juuri aika hyödyntää työssä sitä moninaisuutta, jota eri ihmisillä on.  Eli ottaa mukaan työhön…

Työpaikan hyvää tunneilmastoa kannattaa vaalia

Jokaisessa yhteisössä ihmiset luovat oman tavan olla ja elää toistensa kanssa. Niin myös työyhteisössä.  Millaiseksi yhteisön ilmapiiri muotoutuu, riippuu sen jäsenten tavasta käyttäytyä toisiaan kohtaan.  Kukaan ei voi välttää vastuutaan yhteisön ilmapiirin luomisesta, vaikka toisilla voi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Esimies näyttää joka tapauksessa suuntaa ja esimerkkiä, miten ihmisiä kohdellaan työpaikalla.  Tunnetila vaikuttaa työn…

Hyviä tapoja ja kohteliaisuutta kannattaa vaalia, sillä ne viestivät yrityksen kulttuurista

Yhtenä pimeänä aamuna ajoin autolla etuajo-oikeutettuun risteykseen. Juuri kääntyessäni oikealle huomasin yhtäkkiä pyöräilijän tulevan vasemmalta vauhdilla. En nähnyt häntä pimeässä, eikä hän huomannut minua. Saimme molemmat äkkiä väistettyä toisiamme, mutta vähältä piti. Seurauksena oli vain molempien pelästyminen. Minua toki harmitti, etten ollut huomannut häntä (liekö ollut liian vähän heijastimia?), mutta myös se, ettei hän näyttänyt…