Huomaa työssä toisten vahvuuksia ja arvosta työystävyyttä

Onko sinulla työystäviä tai ystäviä työssä? Oletko muistanut kiittää heitä ystävyydestä? Eikä vain heitä, joiden kanssa olet tullut läheiseksi, vaan myös kaikkia niitä, joiden kanssa teet töitä.  Katso tänään ympärillesi työpaikalla.  Ketä siellä näet?   Näet ehkä työkavereita, esimiehen, alaisia tai yhteistyökumppaneita. Kiinnitä huomiota siihen, millaisia vahvuuksia jokaisella on. Unohda kaikki ikävyydet tai negatiiviset kokemukset. …

Luottamus ja arvostus ovat perusta, jolle työyhteisö voi rakentaa menestystä

Kun ihmiset tekevät töitä yhdessä, työn onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, miten keskinäiset ihmissuhteet toimivat niin esimiehen ja työntekijän välillä kuin työyhteisön jäsenten kesken. Hyvät ihmissuhteet voidaan rakentaa luottamuksen ja arvostuksen varaan. Kumpi on ensin? Jos arvostat toista ihmistä, voit luultavasti luottaa häneen myös helpommin kuin jos arvostus puuttuu. Luottamus ja arvostus nivoutuvat kiinteästi yhteen. Ne…

Työyhteisön moninaisuus on rikkaus, jota ei kannata jättää hyödyntämättä

Tämän päivän ja tulevaisuuden työssä tarvitaan yhä enemmän rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla, sekä luovuutta löytää uudenlaisia ratkaisuja. Lisäksi täytyy olla valmiutta kokeilla eri tapoja toimia, hypätä nopeasti muutoksiin ja sietää epävarmuutta.  Miten sitten onnistumme luomaan sellaisen kulttuurin työpaikalle?  Olisiko nyt juuri aika hyödyntää työssä sitä moninaisuutta, jota eri ihmisillä on.  Eli ottaa mukaan työhön…

Onko innostuksen ja ilon kulttuuri seuraava askel työelämän kehittämisessä?

Suomalainen työelämä on Euroopan huippua. Näin työelämän tutkija, professori Jouko Nätti kertoi Tampereen yliopiston työelämätutkimuksesta, Siinä työelämän kehitystä on tarkasteltu pitkällä  aikavälillä. 1970-luvun lopulta vuoteen 2013. (HS 22.1.2017) Tuloksista löytyy monta hyvää asiaa. Meillä on korkea koulutustaso, työn mielekkyys ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat kasvaneet, koulutus on lisääntynyt  ja myös työn laatu on parempaa kuin EU-maissa.…

Työpaikan hyvää tunneilmastoa kannattaa vaalia

Jokaisessa yhteisössä ihmiset luovat oman tavan olla ja elää toistensa kanssa. Niin myös työyhteisössä.  Millaiseksi yhteisön ilmapiiri muotoutuu, riippuu sen jäsenten tavasta käyttäytyä toisiaan kohtaan.  Kukaan ei voi välttää vastuutaan yhteisön ilmapiirin luomisesta, vaikka toisilla voi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Esimies näyttää joka tapauksessa suuntaa ja esimerkkiä, miten ihmisiä kohdellaan työpaikalla.  Tunnetila vaikuttaa työn…

Kiinnostaako työyhteisöäsi ilmainen luento, jonka aiheena on positiivinen ja oppiva työyhteisö?

Vuosi 2017 on monella tapaa minulle juhlavuosi. Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta, olen tehnyt työtä yrittäjänä 10 vuotta ja nyt alkaa viides vuosi bloggaajana. Kaikki kolme ovat juhlimisen arvoisia asioita.  Suomi 100 vuotta  Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta mietin, mikä onni on ollut elää ja tehdä työtä vapaassa, demokraattisessa maassa. On ollut mahdollisuuksia enemmän kuin…

Kaikki mukaan rakentamaan entistä parempaa työelämää

Yleensä katson pääosin eteenpäin, mutta vuoden vaihtuessa on aihetta tehdä pieni katsaus menneseen. Sen jälkeen voikin sitten laatia tavoitteita ja esittää toiveita alkavalle vuodelle. Missionani on ollut levittää omalta osaltani sanomaa hyvästä johtamisesta, kaikkien johtajuudesta, työhyvinvoinnista ja hyvästä työelämästä. Se ei ole ollut taistelua, vaikka olenkin ottanut työni vakavasti. Enemmänkin olen halunnut olla kutsumassa lempeästi kaikkia…