Edistätkö vai hidastatko oman työyhteisösi kukoistusta?

Itseohjautuvuuden lisääntyessä esimiestyön osuus arkipäivän työssä on vähentynyt. Vaikka asiantuntija ei kaipaa pomoa, hän tarvitsee kannustusta ja tukea työssä. Kuitenkaan enää ei voi olettaa, että esimies olisi ainoa kannustaja ja palautteen antaja. Yksin tekeminen ja itsensä johtaminen asettavat vaatimuksia niin työntekijälle kuin työyhteisölle.  Esimiehen antamien palautteiden välillä pitää harjoittaa itsereflektiota säännöllisesti. Pohtia, mitä tuli tehdyksi…

7 askelta tahdonvoiman ylläpitämiseksi työyhteisön muutostilantessa

Jokainen, joka on joskus yrittänyt muuttaa omassa elämässään jotain totuttua tapaa, tietää, ettei muutos tapahdu silmänräpäyksessä. Vaikka on tehnyt päätöksen muutoksesta, se ei takaa, että käynnistää oikeasti tekemisen. Monta muutosta jää aikomusasteelle huolimatta hyvästä suunnitelmasta. Aloittaminen ja muutoksessa edistyminen vaativat useita annoksia tahdonvoimaa.  Sama pätee työssä. Töiden ja toimintatapojen muuttuessa vaaditaan niin johtajilta kuin työntekijöiltä…

Hyvä johtaja pitää porukan koossa muutoksen kiihtyessä

Työelämässä on meneillään isoja muutoksia, jotka muuttavat työn tekemisen tapaa ja toimintakulttuuria niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Ennakoitavissa on, että muutokset vain kiihtyvät. Samaan aikaan näkyvillä on, että monet organisaatiot ovat heikosti valmistautuneet tuleviin muutoksiin. Uudistumisen tarve kyllä tiedostetaan, mutta suunnitelmat sen läpiviemiseksi ovat vielä vähäisiä. Tärkeää on, että henkilöstö pidetään mukana muutoksessa. Se edellyttää, että…

Älä piiloudu johtajan selän taakse – Ota itse vastuu työssä

Ihmiset tarttuvat helpommin ongelmapuheeseen kuin että kertoisivat hyviä kasvutarinoita. Johtuuko se siitä, että ongelmat koetaan läheisemmäksi ja todellisemmaksi kuin onnistumistarinat? Olemme keränneet niitä enemmän ja kaikilla on niistä kokemusta. Vai siitä, että kauhistellessamme toisten ongelmia tai omiamme, uskomme helpottavamme oloamme ja auttavamme näin ratkaisemaan ongelmia? Vai onko kysymys kulttuuristamme, jossa vasta opetellaan välittämään onnistumistarinoita ja…

Kolme tärkeää asennetta, joista on hyötyä työssä ja itsensä johtamisessa

”Voiko lapsi joskus tietää totuuden paremmin kuin aikuinen?” Lapset esittivät tällaisen kysymyksen minulle. Mieleen tuli sananlasku ”Lapsen suusta totuuden kuulee.” Keskustelimme asiasta yhdessä ja päädyimme siihen, että lapset huomaavat asioita eri tavalla kuin aikuiset.  Joskus he voivat tietääkin totuuden. Siksi lapsia kannattaa kuunnella ja keskustella heidän kanssaan.  Lapset suhtautuvat avoimesti elämään. Jos lapsi on terve ja…

8 keinoa vahvistaa hyvää vuorovaikutusta työssä

Jos vuorovaikutus ”mättää” työssä, ”mättää” kaikki muukin. On sitten kysymys esimiesten ja työntekijöiden, työyhteisön jäsenten tai asiakkaiden välisistä suhteista, oleellista on, että ihmiset osaavat puhua keskenään ja kuunnella toisiaan.  Kuinka voimme kehittää henkilöjohtamista, asiakkaiden palvelua tai työyhteisöä, ellei meillä ole taitoja kohdata erilaisia ihmisiä ja tulla rakentavasti toimeen heidän  kanssaan.  Vuorovaikutus on ihmisten välisten merkitysten…

Innostus ja luovuus eivät ole este kriittisen ajattelun käytölle työssä

Tänä päivänä työntekijöiltä odotetaan oman työn johtamista ja innostusta työn kehittämiseen. Omaa ja työyhteisön työtä pitäisi osata tarkastella koko ajan. Teemmekö oikeita asioita? Onko tapamme tehdä paras mahdollinen? Voisiko tämän työn tehdä yksinkertaisemmin toisella tavalla? Miten tämä hyödyttää asiakkaitamme? Mitä asiakkaat odottavat meiltä enemmän? Mitä uutta kannattaisi kokeilla?  jne. Innostuksen lisäksi tarvitaan jokaiselta oman tekemisen…