Yhdessä voimme saavuttaa työelämässä enemmän kuin yksin

Vanhan maailman opeilla ei pärjätä tulevaisuuden työelämässä, jos aikomuksena on edistää uudistumista ja menestystä. Hyvää tulevaisuutta ja uudenlaista työkulttuuria voi rakentaa vasta sitten, kun lakataan muistelemasta eilispäivän ikäviä asioita. Niistä on päästettävä irti, että voidaan luoda jotain uutta.  Myös vahvuudet on arvioitava uudelleen. Ovatko vahvuudet enää tänä päivänä tai tulevaisuudessa valideja vai tarvitseeko niitäkin päivittää.…

Ohjaako yrityksen perustehtävä kaikkien työtä?

Johtajan pitää olla kiinnostunut siitä, että työntekijät tietävät ja sitoutuvat toteuttamaan yrityksen tarkoitusta sekä ovat menossa yhdessä oikeaan suuntaan kohti yritykselle asetettua päämäärää. Ja että kaikki ymmärtävät, miten oma työ ja sille asetetut tavoitteet linkittyvät koko yrityksen linjaan. Se antaa pohjan jokaisen yrityksessä työskentelevän työlle. Jos  pyytää työntekijää kertomaan mikä on yrityksen tarkoitus, asiakkaat, suunta,…

Yhteinen tarkoitus ja päämäärä vahvistavat työhön sitoutumista, jos ne eletään todeksi arjen työssä

Olisitko valmis satsaamaan matkaan, jos et tietäisi, mihin ollaan menossa ja mikä on matkan tarkoitus? Päämäärättömänä kulkeminen voisi jonkin aikaa olla vapauttavaa, mutta pian tietämättömyys saattaisi harmittaa. Entä jos kysyessäsi et saisi selvyyttä päämäärästä. Kuitenkin sinulta odotettaisiin oman osuuden hoitamista matkan hyväksi ja sitoutumista yhteiseen matkantekoon. Harva suostuisi matkaamaan näin.  Silti juuri tällaisella matkalla osa…

Johda itseäsi ja anna esimiehen johtaa – yhdessä kohti yhteistä päämäärää

Jokainen yrityksessä / organisaatiossa työskentelevä vaikuttaa omalla tekemisellään yhteiseen onnistumiseen. Se näkyy siinä, saako asiakas erinomaisen, keskinkertaisen vai huonon tuotteen tai palvelun. Kaikkien työ linkittyy viime kädessä yhteen päämäärään, vaikka se työtä tehdessä tuntuisi kuinka kaukaiselta.  Tuo päämäärä pitäisi olla johtavana ajatuksena kaikkien työssä.  Jokainen hoitaa oman osansa parhaiten, kun pitää lenkin kiinni yhteisessä palveluketjussa.…

Jos johtamisesta tulee rasite, pitää muuttaa johtamistapaa

Eräässä työpaikassa työntekijät sanoivat kaiken toimivan paremmin, jos esimies pysyisi poissa työpaikalta. Ryhmä koki pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti omat tehtävänsä ja kantamaan vastuuta. ”Kun esimies tulee paikalle, kaikki menee sekaisin”, he kuvailivat. ”Hän puuttuu asioihin, joita ei tunne tai tuo jotain muutoksia, jotka haittaavat työtä.” Luottamus johtajaan ja johtamisen tarkoitukseen oli kadonnut. Esimiestä pidettiin häirikkönä.  Esimiehellä oli…

Hyvä johtaja pitää porukan koossa muutoksen kiihtyessä

Työelämässä on meneillään isoja muutoksia, jotka muuttavat työn tekemisen tapaa ja toimintakulttuuria niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Ennakoitavissa on, että muutokset vain kiihtyvät. Samaan aikaan näkyvillä on, että monet organisaatiot ovat heikosti valmistautuneet tuleviin muutoksiin. Uudistumisen tarve kyllä tiedostetaan, mutta suunnitelmat sen läpiviemiseksi ovat vielä vähäisiä. Tärkeää on, että henkilöstö pidetään mukana muutoksessa. Se edellyttää, että…

Hyvän yrityskulttuurin luominen poistaa myös kiusaamisen työpaikoilta

Lapset kiusaavat kouluissa, aikuiset työpaikoilla. Kiusaaminen näyttää olevan toistuva, yleismaailmallinen ilmiö. Kiusatuiksi eivät joudu vain etnisesti erilaiset tai huonosti menestyneet yksilöt, vaan myös lahjakkaat lapset ja kyvykkäimmät työntekijät.  Minnesotassa tehdyn tutkimuksen mukaan työpaikan menestyneimmät työntekijät kokevat helposti kiusaamista pomoiltaan ja kollegoiltaan. Se voi olla hyljeksintää tai nöyryyttämistä. Työpaikoilla on aivan samoja syitä ja tekoja kuin…