Jokainen voi olla innovoija työssä ja edistää yrityksen uudistumista

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan. Puhumme kyllä työelämän tulevista muutoksista kuten digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn tuomista uudistuksista. Silti käytännön tulevat muutokset ovat vielä monissa yrityksissä ja organisaatioissa epämääräisiä, vaikka ne saattavat olla jo ovella. Arkipäivän toiminta jatkuu lähes entisenlaisena. Ollaan ikään kuin odottavalla kannalla, mitä tulee tapahtumaan sen sijaan, että toimittaisiin koko ajan aktiivisesti tulevaisuuteen…

Esimies, työntekijä – Kanssasi on ihminen

Hyvä ihmisten johtaminen lisää tuottavuutta ja auttaa yritystä menestymään. Siitä on tutkimusnäyttöä jo riittävästi.  Jos ihmiset voivat hyvin työssään, se heijastuu myös asiakkaille ystävällisenä ja hyvänä palveluna. Kun työtä tehdään joko suoraan ihmisten kanssa tai virtuaalisissa ryhmissä, vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa. Niin johtajien kuin työntekijöiden vuorovaikutustaitoja on kehitettävä. Ihmiset eivät toimi kuin numerot, eikä heidän innostustaan…

Hyvä ihmisten johtaminen edellyttää aitoa ihmisten kohtaamista

”Miksi ihmeessä johtamiseen pitää keksiä lisää teorioita, kun olennaista on edessä oleva, elävä, aito ihminen?”   Ari Rämö   Näin kysyi Sick Oy:n toimitusjohtaja Ari Rämö eräänä aamuna Twitterissä. Tämä kysymys pysähdytti minua, varsinkin kun sen kysyi johtaja, joka aidosti välittää työntekijöistään. Tätä sopiikin kysyä. Erilaiset johtamisopit toimivat vasta sitten, kun johtajat osaavat viedä niitä käytäntöön.…

Johtajan ihmiskäsitys vaikuttaa hänen johtamistapaansa

Ihmissuhteesta voi tulla hyvä vain, jos ihmisten välillä vallitsee keskinäinen toinen toisensa kunnioittaminen. Ilman arvostusta on vaikea kehittää keskinäistä luottamusta.  Samat ihmissuhteisiin liittyvät lainalaisuudet pätevät kaikissa ihmisten välisissä suhteissa. Niin myös esimiehen ja työntekijän välillä tai työntekijöiden kesken.  Jos yrityksessä arvostetaan ihmisiä, sen pitäisi näkyä esimiesten johtamistavassa. Jokainen esimies joutuu kuitenkin kohtaamaan henkilökohtaiset arvonsa ja…

Yksilöllinen johtaminen mahdollistuu, kun esimies tuntee työntekijät

Lähijohtaminen perustuu yrityksen strategiaan ja johtamislinjaan. Jos yrityksessä on määritelty tavoitteet työhyvinvoinnin johtamiselle, esimies tietää, millaista ihmisten johtamista häneltä odotetaan. On sitten kysymys henkilöstön tavoitteellisesta työstä, sitoutumisesta, suorituskyvystä, osaamisesta, työssä onnistumisesta tai muusta alueesta. Kun työhyvinvointia ja  johtamista seurataan sovituilla mittareilla, niin yritys kuin esimieskin saavat tietoa johtamisen onnistumisesta. Tulosta ja henkilöstön tilaa voidaan seurataan…