Valtaa vai arvovaltaa – jaettua valtaa vai vallattomuutta

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen sanoi 25.11.2018 Helsingin Sanomien haastattelussa: ”Esimiehistä on tullut lepsuja. Valta on liukunut henkilöstölle, koska henkilöstö pystyy käyttämään sellaisia menetelmiä, että he joko nostavat metelin julkisuuteen tai jäävät sairauslomalle. Esimiehet ovat tulleet hirveän varovaisiksi.” Järvisen mielestä esimiehet ovat menettäneet auktoriteettiasemansa.  Minua jäi mietityttämään kokeneen ja arvostetun valmentajan nykyjohtamisen linjoista poikkeavat mielipiteet. Johtaminen kun on…

Millainen johtamistyyli – sellainen keskustelukulttuuri

Miten työpaikalla käydään yksilö-tai yhteisökeskusteluja? Onko keskustelu yksisuuntaista vai vuorovaikutteista? Puhutaanko tärkeistä asioista, niistä, joista pitää puhua? Keskustellaanko erilaisista näkökulmista niin, että kaikki ymmärtävät yhteisen päämäärän, suunnan ja työn tavoitteet? Nämä kysymykset voi jokainen esimies tai työntekijä asettaa pohdittavaksi työpaikallaan. Esimiehen ja työntekijän väliset sekä työpaikan yhteiset keskustelut ovat tulleet erittäin tärkeäksi tämän päivän työssä, jossa tiimien ja yksilöiden…

Ympäripyöreä palaute ei auta kohdentamaan kehittämistä

Palautteen antaminen työstä on taitolaji. Milloin sitä pitäisi antaa ja miten? Tuskin on olemassa mitään yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa antaa palautetta. Yksi on kuitenkin selvää. Kerran vuodessa annettu palaute kehityskeskustelussa ei riitä työntekijöille. Tuskin se on riittänyt koskaan, mutta niukkaan palautteeseen on vaan totuttu. Kerran vuodessa on kiitetty ja matkan varrella moitittu, jos joku…

Jos johtamisesta tulee rasite, pitää muuttaa johtamistapaa

Eräässä työpaikassa työntekijät sanoivat kaiken toimivan paremmin, jos esimies pysyisi poissa työpaikalta. Ryhmä koki pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti omat tehtävänsä ja kantamaan vastuuta. ”Kun esimies tulee paikalle, kaikki menee sekaisin”, he kuvailivat. ”Hän puuttuu asioihin, joita ei tunne tai tuo jotain muutoksia, jotka haittaavat työtä.” Luottamus johtajaan ja johtamisen tarkoitukseen oli kadonnut. Esimiestä pidettiin häirikkönä.  Esimiehellä oli…

Muutoksessa onnistuminen edellyttää taitavaa johtamista ja jokaisen itseohjautuvuutta

Työelämä niin kuin muukin elämä on kestävyyslaji. Juuri kun luulet, että kaikki on hyvin ja kunnossa, tulee yllätyksiä tai ”takapakkia”. Se pakottaa pysähtymään hetkeksi. On tehtävä ”välitilinpäätöstä” ja tarkistettava suuntaa. Pysähtyvään tyytyväisyyden ja turvallisuuden tilaan on vaarallista tuudittautua työelämässä.    Nopea kehitys tuo työpaikalle muutoksia, jotka voivat olla yllättäviä, nopeita ja ennalta arvaamattomia. Aina ei…

Edistätkö vai hidastatko oman työyhteisösi kukoistusta?

Itseohjautuvuuden lisääntyessä esimiestyön osuus arkipäivän työssä on vähentynyt. Vaikka asiantuntija ei kaipaa pomoa, hän tarvitsee kannustusta ja tukea työssä. Kuitenkaan enää ei voi olettaa, että esimies olisi ainoa kannustaja ja palautteen antaja. Yksin tekeminen ja itsensä johtaminen asettavat vaatimuksia niin työntekijälle kuin työyhteisölle.  Esimiehen antamien palautteiden välillä pitää harjoittaa itsereflektiota säännöllisesti. Pohtia, mitä tuli tehdyksi…

Hyvä johtaja pitää porukan koossa muutoksen kiihtyessä

Työelämässä on meneillään isoja muutoksia, jotka muuttavat työn tekemisen tapaa ja toimintakulttuuria niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Ennakoitavissa on, että muutokset vain kiihtyvät. Samaan aikaan näkyvillä on, että monet organisaatiot ovat heikosti valmistautuneet tuleviin muutoksiin. Uudistumisen tarve kyllä tiedostetaan, mutta suunnitelmat sen läpiviemiseksi ovat vielä vähäisiä. Tärkeää on, että henkilöstö pidetään mukana muutoksessa. Se edellyttää, että…