Valtaa vai arvovaltaa – jaettua valtaa vai vallattomuutta

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen sanoi 25.11.2018 Helsingin Sanomien haastattelussa: ”Esimiehistä on tullut lepsuja. Valta on liukunut henkilöstölle, koska henkilöstö pystyy käyttämään sellaisia menetelmiä, että he joko nostavat metelin julkisuuteen tai jäävät sairauslomalle. Esimiehet ovat tulleet hirveän varovaisiksi.” Järvisen mielestä esimiehet ovat menettäneet auktoriteettiasemansa.  Minua jäi mietityttämään kokeneen ja arvostetun valmentajan nykyjohtamisen linjoista poikkeavat mielipiteet. Johtaminen kun on…

Nuorilla on terveitä odotuksia johtamisesta

Smile Henkilöstöpalvelut ForceFor Grothin kanssa toteutti tutkimuksen, jossa kyseltiin nuorten kokemuksia työelämästä. Selvitykseen osallistuneet nuoret olivat 15-25-vuotiaita. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä nuoret odottavat työpaikoita, millaisia kokemuksia heillä on ja mitä he tahtoisivat muuttaa. Selvityksen mukaan yli puolet nuorista oli yllättyneitä aikuisten esimiestensä käytöksestä, jota he kuvailivat lapselliseksi. ”Pikkupomot” hermostuivat pienistä asioista ja heidän käytöksensä…

Jos johtamisesta tulee rasite, pitää muuttaa johtamistapaa

Eräässä työpaikassa työntekijät sanoivat kaiken toimivan paremmin, jos esimies pysyisi poissa työpaikalta. Ryhmä koki pystyvänsä hoitamaan itsenäisesti omat tehtävänsä ja kantamaan vastuuta. ”Kun esimies tulee paikalle, kaikki menee sekaisin”, he kuvailivat. ”Hän puuttuu asioihin, joita ei tunne tai tuo jotain muutoksia, jotka haittaavat työtä.” Luottamus johtajaan ja johtamisen tarkoitukseen oli kadonnut. Esimiestä pidettiin häirikkönä.  Esimiehellä oli…

Taitava esimies on hyvä johtaja myös työntekijöiden mielestä

Tutkimusohjelmassa selvitettiin kyselyiden avulla 3 300 ihmisen käsityksiä työpaikkansa johtamistavasta Suomessa. Esimiesten ja alaisten näkemys johtajien kyvyistä ja taidoista poikkesi toisistaan täysin. Johtajat kokivat olevansa hyviä, kun taas työntekijöistä alle puolet oli sitä mieltä. Nimenomaan modernin johtamisen taidot olivat puutteellisia  (HS 25.8.2017).   Mitä tulokset kertovat johtamisen onnistumisesta, jos esimiesten ja työntekijöiden käsitykset eroavat toisistaan näin paljon? Voiko…

Älä piiloudu johtajan selän taakse – Ota itse vastuu työssä

Ihmiset tarttuvat helpommin ongelmapuheeseen kuin että kertoisivat hyviä kasvutarinoita. Johtuuko se siitä, että ongelmat koetaan läheisemmäksi ja todellisemmaksi kuin onnistumistarinat? Olemme keränneet niitä enemmän ja kaikilla on niistä kokemusta. Vai siitä, että kauhistellessamme toisten ongelmia tai omiamme, uskomme helpottavamme oloamme ja auttavamme näin ratkaisemaan ongelmia? Vai onko kysymys kulttuuristamme, jossa vasta opetellaan välittämään onnistumistarinoita ja…

Tulevaisuuden työelämä haastaa uudistamaan johtamista ja yrityskulttuuria

Monille ihmisille ja yrityksille on jo tullut selväksi, ettei työelämä voi enää uinua passiivisessa tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden tilassa. Olemme luultavasti olleet jämähtäneitä entiseen liian kauan. Joka tapauksessa käsillä olevat ja tulevat muutokset, niin digitalisaatio, robotisaatio, globalisaatio kuin muutkin haastavat yrityksiä ja meitä kaikkia yhä nopeampaan ja jatkuvampaan muutokseen. Enää ei kysytä, haluammeko muuttua, vaan miten…

Onko johtaminen hyöty vai haitta yrityksen menestymiselle?

Yrityksen johto asettaa johtamiselle tavoitteet ja valitsee suunnan. Niiden tavoitteiden mukaista johtamista esimiesten odotetaan luonnollisesti toteuttavan. Jos ihmistä arvostava johtaminen on yrityksessä tavoitteena, sitä voi myös odottaa kaikilta esimiehiltä.   Mutta jos sitä ei ole valittu johtamisen tavoitteeksi ja sisällytetty yrityskulttuuriin, voiko yksittäisiltä esimiehiltä odottaa ihmistä arvostavaa ja innostavaa johtamista? Hyödyttääkö johtaminen silloin yrityksen ja…