Millainen johtamistyyli – sellainen keskustelukulttuuri

Miten työpaikalla käydään yksilö-tai yhteisökeskusteluja? Onko keskustelu yksisuuntaista vai vuorovaikutteista? Puhutaanko tärkeistä asioista, niistä, joista pitää puhua? Keskustellaanko erilaisista näkökulmista niin, että kaikki ymmärtävät yhteisen päämäärän, suunnan ja työn tavoitteet? Nämä kysymykset voi jokainen esimies tai työntekijä asettaa pohdittavaksi työpaikallaan. Esimiehen ja työntekijän väliset sekä työpaikan yhteiset keskustelut ovat tulleet erittäin tärkeäksi tämän päivän työssä, jossa tiimien ja yksilöiden…

Taitava esimies on hyvä johtaja myös työntekijöiden mielestä

Tutkimusohjelmassa selvitettiin kyselyiden avulla 3 300 ihmisen käsityksiä työpaikkansa johtamistavasta Suomessa. Esimiesten ja alaisten näkemys johtajien kyvyistä ja taidoista poikkesi toisistaan täysin. Johtajat kokivat olevansa hyviä, kun taas työntekijöistä alle puolet oli sitä mieltä. Nimenomaan modernin johtamisen taidot olivat puutteellisia  (HS 25.8.2017).   Mitä tulokset kertovat johtamisen onnistumisesta, jos esimiesten ja työntekijöiden käsitykset eroavat toisistaan näin paljon? Voiko…

Älä piiloudu johtajan selän taakse – Ota itse vastuu työssä

Ihmiset tarttuvat helpommin ongelmapuheeseen kuin että kertoisivat hyviä kasvutarinoita. Johtuuko se siitä, että ongelmat koetaan läheisemmäksi ja todellisemmaksi kuin onnistumistarinat? Olemme keränneet niitä enemmän ja kaikilla on niistä kokemusta. Vai siitä, että kauhistellessamme toisten ongelmia tai omiamme, uskomme helpottavamme oloamme ja auttavamme näin ratkaisemaan ongelmia? Vai onko kysymys kulttuuristamme, jossa vasta opetellaan välittämään onnistumistarinoita ja…

Yksilöllinen johtaminen mahdollistuu, kun esimies tuntee työntekijät

Lähijohtaminen perustuu yrityksen strategiaan ja johtamislinjaan. Jos yrityksessä on määritelty tavoitteet työhyvinvoinnin johtamiselle, esimies tietää, millaista ihmisten johtamista häneltä odotetaan. On sitten kysymys henkilöstön tavoitteellisesta työstä, sitoutumisesta, suorituskyvystä, osaamisesta, työssä onnistumisesta tai muusta alueesta. Kun työhyvinvointia ja  johtamista seurataan sovituilla mittareilla, niin yritys kuin esimieskin saavat tietoa johtamisen onnistumisesta. Tulosta ja henkilöstön tilaa voidaan seurataan…

Parhaat johtajat saavat parhaat työntekijät

”Esimieheni uskoi osaamiseeni ja luotti minuun. Se vaikutti siihen, että saavutin sellaiset tulokset, joihin en olisi ikinä uskonut pystyväni.” Näin eräs työntekijä kuvaili kokemuksiaan hyvästä esimiehestään.  Parhailla esimiehillä on parhaat työntekijät.  Eikä vain siksi, että he ovat osanneet rekrytoida parhaat työntekijät, vaan siksi että he ovat mahdollistaneet omalla johtamisellaan työntekijöidensä onnistumisen.  Parhaat johtajat näkevät työntekijöissään…

Esimies vaikuttaa työntekijöidensä työhön sitoutumiseen

Sitoutuminen on haastava juttu. Mihin olen sitoutumassa? Mitä saan? Mitä minun tarvitsee tehdä? Kuinka kauan? Olenko valmis sitoutumaan? Monia kysymyksiä nousee, kun puhutaan työhön sitoutumisesta. Työsopimuksen solmiessaan ihminen sitoutuu vähintäänkin käymään töissä ja tekemään työhön kuuluvat tehtävät. Syvempään sitoutumiseen vaaditaankin jo enemmän. Se  kasvaa tai ei kasva työssä ollessa. Kuinka moni tulee haastattelutilanteessa kysyneeksi, millaiset…