Mihin tarvitaan esimiestä, kun töitä automatisoidaan ja työntekijät johtavat itseään?

Kun työt muuttuvat, myös työntekemisen tavat muuttuvat.  Työntekijöiltä edellytetään yhä enemmän itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta työssään. Miten käy silloin johtamisen?  Muuttuuko johtaminen työn muutosten mukana?  Tarvitaanko tulevaisuudessa enää lähiesimiehiä, kun töitä on automatisoitu ja kaikki johtavat itse itseään?  Tuskin johtajatkaan voivat välttyä muutoksilta omassa työssään.     Automatisaatio tulee korvaamaan osan myös esimiesten nykyisistä töistä. Jokainen…

Yksilöllinen johtaminen mahdollistuu, kun esimies tuntee työntekijät

Lähijohtaminen perustuu yrityksen strategiaan ja johtamislinjaan. Jos yrityksessä on määritelty tavoitteet työhyvinvoinnin johtamiselle, esimies tietää, millaista ihmisten johtamista häneltä odotetaan. On sitten kysymys henkilöstön tavoitteellisesta työstä, sitoutumisesta, suorituskyvystä, osaamisesta, työssä onnistumisesta tai muusta alueesta. Kun työhyvinvointia ja  johtamista seurataan sovituilla mittareilla, niin yritys kuin esimieskin saavat tietoa johtamisen onnistumisesta. Tulosta ja henkilöstön tilaa voidaan seurataan…