Yksilöllinen johtaminen mahdollistuu, kun esimies tuntee työntekijät

Lähijohtaminen perustuu yrityksen strategiaan ja johtamislinjaan. Jos yrityksessä on määritelty tavoitteet työhyvinvoinnin johtamiselle, esimies tietää, millaista ihmisten johtamista häneltä odotetaan. On sitten kysymys henkilöstön tavoitteellisesta työstä, sitoutumisesta, suorituskyvystä, osaamisesta, työssä onnistumisesta tai muusta alueesta. Kun työhyvinvointia ja  johtamista seurataan sovituilla mittareilla, niin yritys kuin esimieskin saavat tietoa johtamisen onnistumisesta. Tulosta ja henkilöstön tilaa voidaan seurataan…

Kolme syytä, miksi työhyvinvointi kannattaa liittää yrityksen strategiaan

Tutkimusten mukaan yrityksissä, joissa tehdään hyvää tulosta, pidetään myös huolta työhyvinvoinnista. Kumpi näistä tulee ensimmäisenä? Onko niin, että kun yritys menestyy, sillä on varaa kehittää asioita, jotka vaikuttavat positiiivisesti hyvinvointiin. Vai niin, että kun kehitetään työhyvinvointiin vaikuttavia asioita, sillä on vaikutuksia yrityksen menestymiseen. Varmasti näin tapahtuu molemmin päin. Selvää kuitenkin on, että on vaikea menestyä,…