Hyvän yrityskulttuurin luominen poistaa myös kiusaamisen työpaikoilta

Lapset kiusaavat kouluissa, aikuiset työpaikoilla. Kiusaaminen näyttää olevan toistuva, yleismaailmallinen ilmiö. Kiusatuiksi eivät joudu vain etnisesti erilaiset tai huonosti menestyneet yksilöt, vaan myös lahjakkaat lapset ja kyvykkäimmät työntekijät.  Minnesotassa tehdyn tutkimuksen mukaan työpaikan menestyneimmät työntekijät kokevat helposti kiusaamista pomoiltaan ja kollegoiltaan. Se voi olla hyljeksintää tai nöyryyttämistä. Työpaikoilla on aivan samoja syitä ja tekoja kuin…

Yksilöllinen johtaminen mahdollistuu, kun esimies tuntee työntekijät

Lähijohtaminen perustuu yrityksen strategiaan ja johtamislinjaan. Jos yrityksessä on määritelty tavoitteet työhyvinvoinnin johtamiselle, esimies tietää, millaista ihmisten johtamista häneltä odotetaan. On sitten kysymys henkilöstön tavoitteellisesta työstä, sitoutumisesta, suorituskyvystä, osaamisesta, työssä onnistumisesta tai muusta alueesta. Kun työhyvinvointia ja  johtamista seurataan sovituilla mittareilla, niin yritys kuin esimieskin saavat tietoa johtamisen onnistumisesta. Tulosta ja henkilöstön tilaa voidaan seurataan…

Kolme syytä, miksi työhyvinvointi kannattaa liittää yrityksen strategiaan

Tutkimusten mukaan yrityksissä, joissa tehdään hyvää tulosta, pidetään myös huolta työhyvinvoinnista. Kumpi näistä tulee ensimmäisenä? Onko niin, että kun yritys menestyy, sillä on varaa kehittää asioita, jotka vaikuttavat positiiivisesti hyvinvointiin. Vai niin, että kun kehitetään työhyvinvointiin vaikuttavia asioita, sillä on vaikutuksia yrityksen menestymiseen. Varmasti näin tapahtuu molemmin päin. Selvää kuitenkin on, että on vaikea menestyä,…

Keksi korvaava sana työhyvinvoinnille – EHDOTA JA VOITA!

Työhyvinvointi on sanana tullut tutuksi. Silti sanan sisältö on edelleenkin epäselvä. Työhyvinvoinnin kehittäminen eri työpaikoilla ja työhyvinvoinnin palvelujen tarjoajilla tarkoittaa sekin montaa eri asiaa. Filosofi Marja-Riitta Ollila sanoi yhdessä kokouksessa, että koko sana työhyvinvointi pitäisi poistaa käytöstä. Hänen mukaansa pitäisi puhua vain hyvinvoinnista. Se tarkoittaa, ettei hyvinvointia työssä tai muualla voida erottaa toisistaan. Ihminen joko…