Valtaa vai arvovaltaa – jaettua valtaa vai vallattomuutta

Organisaatiopsykologi Pekka Järvinen sanoi 25.11.2018 Helsingin Sanomien haastattelussa: ”Esimiehistä on tullut lepsuja. Valta on liukunut henkilöstölle, koska henkilöstö pystyy käyttämään sellaisia menetelmiä, että he joko nostavat metelin julkisuuteen tai jäävät sairauslomalle. Esimiehet ovat tulleet hirveän varovaisiksi.” Järvisen mielestä esimiehet ovat menettäneet auktoriteettiasemansa.  Minua jäi mietityttämään kokeneen ja arvostetun valmentajan nykyjohtamisen linjoista poikkeavat mielipiteet. Johtaminen kun on…

Vapaus on vastuuta – rajattomuus vastuuttomuutta työelämässä

Muistan yhden kuvan, jossa oli kolme saman perheen eri-ikäistä lasta. Vanhin lapsista sanoi jotakuinkin näin: ”Minä teen säännöt.”  Keskimmäinen totesi: ”Minua varten tehdään säännöt.” Ja nuorimmainen vastasi: ”Minua ei koske säännöt.” Näin se usein perheessä menee, vaikka samalla tavalla olisi lapsia kasvatettu. Sama näyttäytyy aikuistenkin käyttäytymisessä. Eri ihmiset suhtautuvat eri tavalla sääntöihin. Toiset haluavat olla…

Työyhteisön moninaisuus on rikkaus, jota ei kannata jättää hyödyntämättä

Tämän päivän ja tulevaisuuden työssä tarvitaan yhä enemmän rohkeutta ajatella asioita uudella tavalla, sekä luovuutta löytää uudenlaisia ratkaisuja. Lisäksi täytyy olla valmiutta kokeilla eri tapoja toimia, hypätä nopeasti muutoksiin ja sietää epävarmuutta.  Miten sitten onnistumme luomaan sellaisen kulttuurin työpaikalle?  Olisiko nyt juuri aika hyödyntää työssä sitä moninaisuutta, jota eri ihmisillä on.  Eli ottaa mukaan työhön…

Kaikki mukaan rakentamaan entistä parempaa työelämää

Yleensä katson pääosin eteenpäin, mutta vuoden vaihtuessa on aihetta tehdä pieni katsaus menneseen. Sen jälkeen voikin sitten laatia tavoitteita ja esittää toiveita alkavalle vuodelle. Missionani on ollut levittää omalta osaltani sanomaa hyvästä johtamisesta, kaikkien johtajuudesta, työhyvinvoinnista ja hyvästä työelämästä. Se ei ole ollut taistelua, vaikka olenkin ottanut työni vakavasti. Enemmänkin olen halunnut olla kutsumassa lempeästi kaikkia…

Onko työntekijä johtamisen kohde vai lähde?

Muistan vuosien takaa kokemukseni sairaalasta. Olin tutkimuksen ja hoidon kohteena. Ihmiset tulivat huoneeseeni, milloin halusivat, ja tekivät mitä halusivat.  Aina he eivät muistaneet kertoa tekemisistään, ellen minä oma-aloitteisesti kysynyt. Koin olevani jotenkin ulkopuolinen, ikään kuin olisin sairaalassa heidän työtään varten. He tarvitsivat potilaan, jota tutkia ja hoitaa.  En ollut aktiivinen toimija siinä tilanteessa. Vaikka minä…

Kuinka paljon työntekijälle voi antaa vapautta?

Filosofi Immanuel Kantin mukaan vapaus on vapautta pakottamisesta. Ei se pelkästään sitä ole, on myös vapautta johonkin. Vapautta on mm. erilaisista oikeuksista nauttiminen, ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään. Vapauden kokemus riippuu, mistä näkökulmasta ihminen tarkastelee vapauttaan. Pakolainen kokee olevansa vapaa, kun on päässyt eroon sodan pakkovallasta. Samaan aikaan työntekijät kokevat vapautensa rajoittuneen, kun maan hallitus…

Rohkea johtaja suosii luovuutta

Filosofi Maija-Riitta Ollila kirjoitti blogissaan erittäin mielenkiintoisesti mahdottoman ja mahdollisen johtamisesta. Olemmeko johtajuudessa jämähtäneet vain toteuttamaan niitä hyviä käytäntöjä, jotka on todettu toimiviksi? Uuden luominen edellyttää mahdottoman johtamista.  Mikä estää johtajaa olemaan luova?  Johtaja on vastuussa yrityksen / oman ryhmänsä onnistumisesta. Tyytyykö johtaja keskinkertaisuuteen siksi, että pelkää epäonnistumista? Pelkää oman asemansa puolesta ja yrityksen tuloksen…