Yhdessä voimme saavuttaa työelämässä enemmän kuin yksin

Vanhan maailman opeilla ei pärjätä tulevaisuuden työelämässä, jos aikomuksena on edistää uudistumista ja menestystä. Hyvää tulevaisuutta ja uudenlaista työkulttuuria voi rakentaa vasta sitten, kun lakataan muistelemasta eilispäivän ikäviä asioita. Niistä on päästettävä irti, että voidaan luoda jotain uutta.  Myös vahvuudet on arvioitava uudelleen. Ovatko vahvuudet enää tänä päivänä tai tulevaisuudessa valideja vai tarvitseeko niitäkin päivittää.…

Onko yksilöllisyys ja yhteisöllisyys työssä joko-tai vai sekä-että?

Mitä yksilöt odottavat työltä, millaisia taitoja yhteisö edellyttää heiltä ja mitä yritykset vaativat? Työelämä on muutoksessa, mutta niin ovat muuttuneet myös työtekijöiden odotukset työelämästä ja johtamisesta. Miten yhdistää nämä tarpeet niin, että työ sujuu menestyksekkäästi ja ihmisten koko potentiaali on käytössä. Ja niin etteivät yksilön ja yhteisön tarpeet ole vastakkain.  Työntekijöillä on henkilökohtaisia odotuksia ja…

Hyvä johtaja pitää porukan koossa muutoksen kiihtyessä

Työelämässä on meneillään isoja muutoksia, jotka muuttavat työn tekemisen tapaa ja toimintakulttuuria niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Ennakoitavissa on, että muutokset vain kiihtyvät. Samaan aikaan näkyvillä on, että monet organisaatiot ovat heikosti valmistautuneet tuleviin muutoksiin. Uudistumisen tarve kyllä tiedostetaan, mutta suunnitelmat sen läpiviemiseksi ovat vielä vähäisiä. Tärkeää on, että henkilöstö pidetään mukana muutoksessa. Se edellyttää, että…

Työpaikan hyvää tunneilmastoa kannattaa vaalia

Jokaisessa yhteisössä ihmiset luovat oman tavan olla ja elää toistensa kanssa. Niin myös työyhteisössä.  Millaiseksi yhteisön ilmapiiri muotoutuu, riippuu sen jäsenten tavasta käyttäytyä toisiaan kohtaan.  Kukaan ei voi välttää vastuutaan yhteisön ilmapiirin luomisesta, vaikka toisilla voi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen. Esimies näyttää joka tapauksessa suuntaa ja esimerkkiä, miten ihmisiä kohdellaan työpaikalla.  Tunnetila vaikuttaa työn…

Kauniista sanoista välittämisen tekoihin – näin kasvaa hyvä yhteisöllisyys

OP julkisti 3.8.2016 lahjansa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. ”OP lahjoittaa yhden vapaaehtoistyöpäivän jokaista lähes 12 000:a työntekijäänsä kohden ja rakentaa kaikille avoimen verkkoalustan vapaaehtoistyön tarvitsijoiden ja tekijöiden yhteen saattamiseksi. Tavoitteena on 100 henkilötyövuotta vapaaehtoistyön hyväksi.” (OP Uutinen  3.8.2016)  En sattunut katsomaan julkistuspäivänä Ylen tai MTV:n uutisia, mutta toivottavasti tieto tästä levisi laajalle muillekin kuin Twitter-käyttäjille. Kun…

Lisää kiittämisen kulttuuria työpaikalla

Miten työssä jaetaan kiitosta, kertoo paljon vallitsevasta työkulttuurista. Kiittäminen on käyttäytymislaji, joka edellyttää taitoja niin kiitoksen antajalta kuin vastaanottajaltakin. Kysymys on vuorovaikutustaidoista. Riippuu henkilöistä ja tilanteista, miten ja millainen kiitos kulloinkin koetaan hyvänä. Joskus käy niin, että vaikka toinen sanoo tarkoittaneensa hyvää, vastaanottaja tulkitseekin sen eri tavalla.  Kiittäminen luo huomaavaisuuden ilmapiirin. Kun esimies tai työtoveri…

Tunnevoimaa vai tunnemyrskyä työssä?

Työpaikan tunteet ja yhteisöllisyys heijastuvat ja näkyvät ulospäin. Joissain työpaikoilla on sellaista tunnevoimaa, joka näkyy ilona ja innostuksena. Saavuttaminen ja onnistumiseen pyrkiminen ovat olennaisia  niin puheissa kuin teoissa. Menestyksestä osataan iloita yhdessä, ja energia senkun lisääntyy. Yhteistä yrittämisen henkeä eivät lannista, eivätkä masenna vaikeudet tai  epäonnistumiset. Niistä selviydytään yhdessä.  Toisilla työpaikoilla taas ovat vallalla negatiiviset…